X  Close Officiële lucht kwaliteit meting - Graafseweg, Nijmegen

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 4 5 25.9 25.9 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
20-09-2023182733681119242933Goede lucht kwaliteit
     
21-09-202319242867811222929Goede lucht kwaliteit
     
22-09-2023132749481410182649Goede lucht kwaliteit
     
23-09-20232037557121710152355Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
24-09-202336364112121412141441Goede lucht kwaliteit
     
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 20-09-2023 18:00